Wholesale Banking

Wholesale Banking

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

V spolupráci s vybranými bezpečnostnými spoločnosťami ING Bank poskytuje svojim klientom zber hotovosti s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Na základe dohody medzi ING Bank a bezpečnostnou spoločnosťou je možné poskytovať klientovi nasledovné služby:

  • Transport hotovosti
  • Spracovanie hotovosti vrátane mincí
  • Dodávka bankoviek a mincí na prevádzku podľa požiadavky klienta

Zásady poskytovania služby

  • Služba je poskytovaná na základe zmlúv medzi klientom, bezpečnostnou spoločnosťou a ING Bank.
  • Každé riešenie reaguje na individuálne potreby klienta.
  • Klient môže mať individuálnu zmluvu o transporte s bezpečnostnou spoločnosťou.

 

Stiahnite si informáciu o produkte: Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti.