Wholesale Banking

Wholesale Banking

Systémové požiadavky pre ING komunikačné kanály

Softvérové požiadavky

Pre úspešné používanie ING komunikačných kanálov (InsideBusiness Payments, InsideBusiness Payments CEE a InsideBusiness Trade), Vaše PC  musí spĺňať nasledovné požiadavky v súvislosti s operačným systémom, prehliadačom a prostredím Java Runtime tak, ako je ďalej uvedené v tomto dokumente. Konfigurácia, ktorá nie je spomenutá v tomto dokumente, nie je podporovaná ING.

 

Prostredie Java Runtime:  Java Runtime Environment (JRE) je dostupná v 32 a 64-bitovej  verzii. Nainštalujte si kompatibilnú verziu s Vašim prehliadačom, napr. pre 32-bitový prehliadač je potrebná 32-bitová verzia prostredia Java Runtime.

Pre Windows 7 je východzia verzia prehliadača Internet Explorer 32-bit. Ak ste zmenili vychodzí prehliadač na 64-bitovú verziu, je potrebné, aby ste si nainštalovali  64-bitový JRE.

Nasledovná verzia Java Runtime Environment je požadovaná pre správnu funkciu ING komunikačných kanálov :

  • Java SE 8

 

Operačné systémy: Podporované sú nasledovné systémy:

  • Windows Vista (podporované do marca 2017)
  • Windows 7
  • Windows 8

 Apple OSX nie je podporované, avšak karta a čítačka bude fungovať v nepripojenom režime.

 

Prehliadače: Pre správnu funkciu Vášho ING komunikačného kanála, doporučujeme používať poslednú verziu prehliadača:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox

 

Ukončenie podpory JAVA v prehliadači Chrome a obmedzenia pre prehliadač Firefox

Google oznámil ukončenie  podpory Java Runtime pre prehliadač Chrome od verzie 45 a vyššej od 1. septembra. Keďže ING I-Dentity karta a čítačka používa Java Runtime, upravíme prihlasovacie a autorizačné funkcie v našich interaktívnych kanáloch (InsideBusiness Payments a InsideBusiness Payments CEE) od 1. novembra pre užívateľov používajúcich Google Chrome. Ak používate prehliadač Chrome, prihlasovacie a autorizačné okná budú vyzerať od uvedeného dátumu odlišne ako tie, na ktoré ste boli zvyknutý doteraz.

Ako dôsledok uvedenej zmeny nebudete mať možnosť používať ING I-Dentity kartu a čítačku pre Google Chrome v pripojenom režime. Ak plánujete používať kartu a čítačku v pripojenom režime  naďalej, je potrebné využiť Internet Explorer (9, 10 alebo 11). Pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky Vašich finančných procesov, odporúčame otestovať Váš prístup prostredníctvom prehliadača  Internet Explorer.

Mozilla Firefox nasleduje Google Chrome a rovnako nebude podporovať JAVA Runtime v novších verziách Mozilla Firefox. Pre tieto verzie Mozilla Firefox, Java plug-iny su deaktivované pri nedôveryhodných web-adresách. Pre aktiváciu plug-inu prosím použite nasledovný postup.

Hardvérové požiadavky

Minimálne hardvérové požiadavky pre ING komunikačné kanály sú:

Pripojená čítačka:

Pre pripojenie ING I-Dentiry   čítačky je potrebný voľný USB port

Nepripojená čítačka:

Žiadne špecifické hardvérové   požiadavky

Firewall

Je potrebné   mať otvorené porty 80 a 443

 

Bezpečnostné požiadavky

K správnemu používaniu ING komunikačných kanálov, je potrebné pravidelne aktualizovať Váš operačný systém, prehliadač a prostredie Java Runtime poslednou dostupnou verziou. ING zároveň odporúča aktualizáciu všetkých aplikácií na Vašom PC poslednými dostupnými verziami, aby sa predišlo možnému zneužitiu Vášho PC tretími stranami.

Vaše PC pre prístup k ING komunikačným kanálom musí byť chránené:

  • Aktualizovaným anti-vírusovým softvérom
  • Softvérovým a/alebo hardvérovým Firewall-om