Wholesale Banking

Wholesale Banking

Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko)

InsideBusiness Payments Slovensko zabezpečuje realizáciu prevodu peňažných prostriedkov elektronickou cestou bez použitia písomných dokumentov. Poskytuje priamy vstup do ING Bank ako aj transfer dát, potrebných na realizáciu SEPA a zahraničných platieb.

Služby a funkcie systému InsideBusiness Payments Slovensko

 • Príprava, autorizácia a prenos príkazov platobného styku 24 hodín denne.
 • Príprava vzorových platobných príkazov (tvorba a ukladanie štandardných platobných príkazov do pamäte).
 • Poskytovanie elektronických výpisov z účtu každý deň od 7:00 hod.
 • Aktualizácia zostatkov na účte v hodinových intervaloch od 7:00 hod. do 18:30 hod. Posledné informácie o zostatkoch na účtoch sú k dispozícii približne o 18:30 hod.
 • Od 7:30 hod. banka začína poskytovať detailné informácie o transakciách na účte, ktoré sa priebežne realizujú na účte klienta. Tieto informácie sa aktualizujú v 10 -minútových intervaloch. Posledná aktualizácia informácií je k dispozícii približne o 18:30 hod.
 • Kurzový lístok ING Bank je denne k dispozícii od 10:30 hod.
 • Kurzový lístok Európskej Centrálnej Banky platný pre aktuálny pracovný deň je k dispozícii denne po 17:00 hod.
 • InsideBusiness Payments Slovensko umožňuje integráciu dát do informačného systému klienta prostredníctvom ich automatického transferu z/do systému InsideBusiness Payments Slovensko.

Zabezpečenie systému InsideBusiness Payments Slovensko na strane klienta

Systém InsideBusiness Payments Slovensko umožňuje nastavenie bezpečnosti systému s prihliadnutím na interné pravidlá a postupy platné v danej spoločnosti. Na strane klienta InsideBusiness Payments Slovensko poskytuje nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • čipová karta, PIN a digitálny certifikát na prihlásenie sa do systému.
 • hierarchia prístupových práv jednotlivých používateľov s variabilnými možnosťami nastavenia.
 • protokoly prevádzkovania jednotlivých modulov zahŕňajú okrem iného aj identifikáciu používateľa pre účely vykonania jednotlivých úkonov.
 • nastaviteľný systém autorizácie platobných príkazov ešte pred ich odoslaním do banky.
 • komunikácia s bankou je chránená bezpečnostnými prvkami.
 • údaje (platobné príkazy) sa zasielajú do banky v šifrovanej forme a pred samotným odoslaním sa kontroluje ich autentickosť.

Bezpečnosť komunikácie

Systém InsideBusiness Payments Slovensko je založený na PKI infraštruktúre a ochrane dát na transakčnej úrovni, ktoré sú zabezpečované systémom Public Key Infrastructure /Public Key Cryptography Systems (PKI/PKCS).

InsideBusiness Payments Slovensko spĺňa všetky medzinárodné štandardy týkajúce sa zabezpečenia internetovej komunikácie. ING používa najnovšie technológie pre zabezpečenie a autentifikáciu transakcií. Bezpečnostná politika aktívnych transakcií podlieha kontrole limitov na piatich úrovniach, ktoré si klient vopred definuje. Užívateľský prístup je overovaný pred neoprávneným prístupom:

 • bezpečnostnými prvkami orientovanými na transakcie (limity) digitálnym certifikátom
 • čipovými kartami
 • registráciou užívateľov

Technické požiadavky

Minimálne požiadavky na InsideBusiness Payments Slovensko môžete nájsť na nasledovnej webovej stránke.

Platformu InsideBusiness Payments CEE je možné používať v Bulhasku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a na Ukrajine ako v angličtine, tak aj v miestnych jazykoch.

 

ING InsideBusiness prihlasovacia stránka

 

Stiahnite si informáciu o produkte: Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko).

InsideBusiness Payments Slovensko - užívateľský manuál (v anglickom jazyku)

InsideBusiness Payments Slovensko - Formulár pre registráciu a zmeny

InsideBusiness Payments Slovensko - Registrácia mToken 

InsideBusiness Payments Slovensko - Formáty a správnosť súborov (v anglickom jazyku)