Wholesale Banking

Wholesale Banking

Platobne služby

PRICHÁDZAJÚCE ÚHRADY

SEPA úhrada

Prichádzajúca SEPA úhrada je pripísaná na účet klienta v ING Bank s rovnakým dátumom splatnosti s akým ING Bank obdrží úhradu na svoje nostro, to znamená, že klientovi je úhrada pripísaná bez akéhokoľvek meškania. Prichádzajúce SEPA úhrady sú pripisované na účet klienta kontinuálne v priebehu pracovného dňa.  

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca SEPA úhrada

n/a

 

Medzinárodná úhrada

Prichádzajúca medzinárodná úhrada je pripísaná na účet klienta v ING Bank s dátumom splatnosti podľa swiftovej správy prijatej od banky odosielateľa (za predpokladu, že úhrada je pripísaná na účet ING Bank). Pre dodržanie pripísania úhrady v ten istý deň pri úhradách v USD a GBP musí byť swiftová správa prijatá ING Bank v deň D do 17:00. Úhrady v USD a GBP prijaté po 17:00 budú pripísané na účet klienta s dátumom splatnosti na nasledujúci deň.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca medzinárodná úhrada

(obdržanie swiftovej správy)

n/a

Prichádzajúca medzinárodná úhrada v USD a GBP

(obdržanie swiftovej správy)

deň D 17:00

 

RTGS úhrada v reálnom čase

Prichádzajúca RTGS úhrada – “Úhrady v reálnom čase” platby sú spracované v reálnom čase a pripísané valutou toho istého dňa ako je uvedené vo swiftovej správe prijatej od banky odosielateľa v deň  D.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca RTGS úhrada

(obdržanie swiftovej správy)

n/a

 

Úhrada v rámci ING

Úhrady v rámci ING (Bratislava) sú pripísané na účet klienta bez akéhokoľvek omeškania s dátumom splatnosti toho istého dňa.

 

Čas uzávierky

Prichádzajúca úhrada v rámci ING

n/a

 

 

ODCHÁDZAJÚCE ÚHRADY

SEPA úhrada (Jeden deň)

SEPA úhrada (Jeden deň) je spracovaná ING Bank s dátumom splatnosti nasledujúceho dňa. Znamená to, že ak klient predloží SEPA úhradu v deň D do času uzávierky, v tento deň je zaťažený jeho účet príslušnou čiastkou. Čiastka SEPA úhrady je zaslaná banke príjemcu a pripísaná na účet príjemcu na nasledujúci deň D+1 (Jeden deň). Čas uzávierky pre SEPA úhrady (Jeden deň) je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

SEPA úhrada

(Jeden deň)

deň D 17:00 *

deň D

deň D +1

Trvalý príkaz

 

deň D

deň D +1

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

SEPA úhrada (Ten istý deň)

ING Bank dokáže spracovať SEPA úhradu aj s dátumom splatnosti toho istého dňa. Čas uzávierky pre SEPA úhradu (Ten istý deň) je 11:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky). Banka príjemcu obdrží SEPA úhradu v ten istý deň (deň D).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

SEPA úhrada

(Ten istý deň)

deň D 11:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Medzinárodná úhrada (Dva dni)

Medzinárodná úhrada (Dva dni) je spracovaná s dátumom splatnosti dvoch pracovných dní. Znamená to, že ak klient predloží medzinárodnú úhradu v deň D do času uzávierky, v tento deň je zaťažený jeho účet príslušnou čiastkou. Čiastka úhrady je zaslaná banke príjemcu a pripísaná na účet príjemcu valutou D+2 (Dva dni). Čas uzávierky pre medzinárodné úhrady (Dva dni) v menách AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, GBP, HUF, JPY, PLN, RON a USD je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky). Čas uzávierky pre medzinárodné úhrady (Dva dni) v ostatných menách je 14:00 v deň D.

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

Medzinárodná úhrada

(Dva dni)

deň 14:00 *

deň D

deň D +2

Medzinárodná úhrada (Dva dni) v AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, GBP, HUF, JPY, PLN, RON a USD

deň 17:00 *

deň D

deň D +2

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Medzinárodná úhrada (Ten istý deň)

Medzinárodné úhrady (Ten istý deň) v EUR, USD a CZK sú spracované valutou toho istého dňa. Čas uzávierky pre úhrady v EUR je 11:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme). Úhrady v ten istý deň v CZK majú čas uzávierky 12:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme). Čas uzávierky pre úhrady v USD je 17:00 hod. v deň D (pre úhrady zaslané v elektronickej forme).

                                                      Čas uzávierky            Debet na účte
klienta                

Kredit na účte banky
príjemcu

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v USD, GBP     

deň D 17:00 *        deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v EUR

deň D 11:00 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CZK

deň D 12:00 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CHF, HUF

deň D 14:00 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v RON

deň D 12:00 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v PLN

deň D 13:30 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v CAD

deň D 15:30 * deň D deň D

Medzinárodná úhrada

(Ten istý deň) v AUD, CNY, JPY

deň D 15:00 * deň D deň D+1

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Úhrady v reálnom čase (RTGS)

RTGS úhrady alebo „Úhrady v reálnom čase“ sú spracované v reálnom čase s valutou toho istého dňa. Čas uzávierky RTGS úhrad je 16:00 hod. v deň D (v prípade zaslania úhrady klientom v elektronickej forme). Banka príjemcu obdrží úhradu v ten istý deň D.

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte banky príjemcu 

Úhrady v reálnom čase (RTGS)

deň D 16:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Úhrady v rámci ING (Bratislava)

Úhrady v rámci ING sú spracované s dátumom splatnosti toho istého dňa. Čas uzávierky pre úhrady v rámci ING (Bratislava) je 17:00 v deň D (pre úhrady zaslané elektronicky).

 

Čas uzávierky

Debet na účte klienta

Kredit na účte príjemcu

Úhrady v rámci ING

deň D 17:00 *

deň D

deň D

* čas uzávierky pre úhrady zaslané elektronicky (InsideBusiness Payments Slovensko, swift MT101)

 

Všeobecné informácie

 

Platobné príkazy

 

Prevádzkové hodiny pre platobné služby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Oddelenie Client Services: od 8.30 CET do 17.00 CET                               
Platobné systémy: od 7.00 CET do 17.00 CET