Wholesale Banking

Wholesale Banking

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu

Na základe zmluvy so Slovenskou poštou š.p. može ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek pracoviska pošty prostredníctvom poštového peňažného poukazu na účet.

Pošta je schopná priamo zabezpečiť aj vytlačenie samotného tlačiva, vytlačenie kompletných údajov podľa želania klienta, obálkovanie a zaslanie poukazov na požadovanú adresu.

Spracovanie poukazov na strane pošty je vysoko automatizované, nakoľko poukazy obsahujú kompletnú informáciu v čiarovom kóde.

Tento produkt je vhodný najmä pre spoločnosti s veľkým počtom zákazníkov, ako sú napr. poisťovne, lízingové spoločnosti, prevádzkovatelia telefónnych sietí atď., ktorým môže ponúknuť pohodlný alternatívny spôsob platenia za poskytované služby.

Stiahnite si informáciu o produkte: Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu