Wholesale Banking

Wholesale Banking

Podnikové financovanie a poradenstvo

Najdôležitejšou obchodnou aktivitou ING Bank sú vzťahy s podnikovou klientelou. Oddelenie firemného bankovníctva sa v oblasti financovania zameriava na nasledujúce skupiny klientov:

 • nadnárodné spoločnosti, ich dcérske spoločnosti a spoločné podniky, ktoré sú tradične klientami banky v iných teritóriách
 • slovenské podniky strategického významu
 • veľké slovenské podniky s výraznou exportnou orientáciou, resp. s významným podielom na domácom, či zahraničnom trhu a vyznačujúce sa vysokou mierou pridanej hodnoty

Po predchádzajúcej analýze historických výsledkov a obchodných plánov vašej  spoločnosti našimi skúsenými a profesionálnymi pracovníkmi vám môžeme navrhnúť najvhodnejšie riešenie v oblastiach:

Podnikové financovanie a úvery

Naša úverová divízia poskytuje kontokorentné úvery, revolvingové úvery a terminované úvery pre segment veľkých korporátov a finančných inštitúcií. Produktoví špecialisti sú pripravení poskytnúť naším klientom na mieru šité úverové riešenia, ktoré budú adresovať ich potreby. Portfólio našich produktov zahŕňa:

 • Kombinované úverové linky zahŕňajúce viaceré produkty pod jedným limitom
 • Kontokorentné úvery k bežnému účtu
 • Krátkodobé (do 12 mesiacov) financovanie
 • Strednodobé / dlhodobé financovanie

Vo forme:

 • Záväzné alebo nezáväzné úverové linky
 • Bilaterálne alebo Syndikovane financovanie

Vyznačujúce sa variabilitou:

 • Široká ponuka cudzích mien
 • Pevné alebo variabilne úrokové sadzby
 • Flexibilná štruktúra splácania (napr. jednorazové, postupné)

Spoločnosti s reálnymi investičnými zámermi, so zmluvami na veľkokapacitné dodávky alebo so špecifickými požiadavkami na financovanie môžu využiť odborné znalosti v oblasti:

Štruktúrované financovanie

(V spolupráci so špecializovanými pracoviskami ING Amsterdam a ING Londýn)

 • financovanie projektov
 • financovanie vývozu s podporou exportných agentúr
 • ostatné štruktúrované úvery

Spoločnosti, ktoré hľadajú špecifické rady pre možné akvizície alebo strategické finančné rozhodnutia môžu využiť širokú medzinárodnú sieť odborníkov pre:

Poradenstvo

(v spolupráci so špecializovanými oddeleniami v ING Londýn)

 • Poradenstvo pri fúziách a akvizícii
 • Kapitálové trhy
 • Špecializované financovanie