Wholesale Banking

Wholesale Banking

Kariéra

ING je globálna finančná inštitúcia holandského pôvodu s vyše 200 ročnou tradíciou. Poskytuje širokú škálu služieb v oblasti bankovníctva, investícií, životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia vo viac ako 50 krajinách sveta.

ING sa snaží vytvárať také pracovné prostredie, ktoré povzbudzuje k vynikajúcim výkonom. Vieme, že za svoj úspech vďačíme nielen kvalitným produktom, ale predovšetkým kvalitným zamestnancom! 

V prípade záujmu pracovať pre ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky nám zašlite svoj životopis na adresu: HR_Bratislava@ing.sk

Odoslaním životopisu súhlasím s tým, aby ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, (ďalej "Banka"), ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej "Zákon o ochrane osobných údajov") spracúvala moje osobné údaje (ďalej "Údaje") v rozsahu, po dobu dvanástich (12) mesiacov od ich doručenia, za účelom možného prijatia do pracovného pomeru v Banke. Vyhlasujem, že poskytnuté Údaje sú správne a aktuálne.

Beriem na vedomie, že poskytnutie Údajov je dobrovoľné, že Údaje budú spracúvané zo strany Banky manuálnymi ako aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, že Údaje nebudú zverejňované ani poskytované tretím osobám a že som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v Zákone o ochrane osobných údajov.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že v prípade, ak do uplynutia doby uvedenej vyššie nebudem úspešný v prijatí do pracovného pomeru v Banke a neoznámim môj súhlas so spracovaním Údajov na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, Banka po uplynutí 12 mesiacov bude považovať účel spracovania mojich Údajov za splnený a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov budú Údaje zlikvidované.

V prípade môjho nesúhlasu so spracúvaním Údajov, beriem na vedomie možnosť oznámiť tento nesúhlas písomne na adresu Banky.

Aktuálne pracovné pozície

Kariéra v ING celosvetovo